• +381 32 770 341, +381 32 770 407

  • inko@metalac.com

Restorani, hoteli, lokali

Šankovi, pultovi, radne ploče u restoranima... Visoko prometna mesta i svakodnevna intenzivna upotreba zahtevaju izdržljiv materijal.
Granmatrix je materijal koji je po svim presecima jednakog kvaliteta, sastava, boje i dezena, tako da se bilo kakva oštećenja mogu popraviti,
a proizvod, koji je godinama bio u upotrebi, može ponovo izgledati kao nov.
Higijenska svojstva Granmatrix-a podrazumevaju da je pogodan za upotrebu na javnim mestima.