• +381 32 770 341, +381 32 770 407

  • inko@metalac.com

Tehničke karakteristike

Tehničke karakteristike

Granmatrix je kompozitni materijal, smeša poliesterske, akrilno modifikovane smole i punioca, koja u procesu in inicirane polimerizacije vezuje i očvršćava.
Smola je vezivni elemenat. Punilac je strukturalni elemenat koji u konačnom materijalu daje čvrstoću, temperaturu, električnu i hemijsku otpornost.
Granmatrix je otporan na UV zračenje i atmosferske uticaje.

Dimenzije:
3,6m x 0,76m
3,6m x 0,86m


Debljina:
6, 9, 12 mm


Navedene dimenzije su standardne, a moguća je izrada i prilagođenih dimenzija u skladu sa potrebama fabrikatora.